EN SON XEBERLER

fdgfdgdgdg

Yanıltmaclar

 

 

Dəyirmana girdi it dəyirmançı atdı kötək
Həm kəpək yedi it həm kötək yedi it
Dəyirmançımı atdı itmi yedi kötək...

yat yat yat qovun qarpızda yata yata böyüyər... 

(Sürətli bi şəkildə oxumağa çalışın)
MARAL - NƏ MARALI - ŞİMAL MARALI - NƏ RƏNGİ - KAHVERENGİ - NƏ QƏHVƏSİ - QIR 
QƏHVƏSİ - NƏ ÇÖLÜ -DAĞ ÇÖLÜ - NƏ DAĞI - AĞRI DAĞI - NƏ AĞRISI - BAŞ AĞRISI - 
NƏ BAŞI - QUŞ BAŞI - NƏ QUŞU -SÖHBƏT QUŞU - NƏ SÖHBƏTİ - MARAL SÖHBƏTİ 

Gül dili bülbül dibi kimi gül dili bülbül dibi kimi

bülbül gülə gül dedi gül gülmədi getdi bülbül gülə gül bülbülə yar olmadı getdi.

Sizin allı ballı qapaqlı bayquşunuz bizim allı ballı qapaqlı bayquşumuza necə allı ballı qapaqlı bayquş demiş...

Siz bizim Azərbaycanlaşdırdıqlarımızdansınızmı,yoxsa Azərbaycanlaşdırmadıqlarımızdansınızmı? 

Ey dibi quru qabığı quru kobud qarağac ,məni gördüncəmi qurudun ey dibi quru qabığı qara-qara ağac məni görmedinm i qurudun

Çağatayda çarmıxa çaxılan çarın çavuşu, palçıqlı çamçağı çayda
çalxalayarkən, çantasından paltarlarını oğurlatdı...

Haqqı, haqqıya getmiş, Haqqı. haqqıdan haqqını istəmiş, Haqqı, Haqqının haqqını verməyincə, Haqqı da Haqqının haqqından gəlmiş.

Biz onlara dərs verək deyərkən onlar da bizə dərs vermişlər, indi gedib onlara bir dərs daha verək də biz onlara dərs verərkən gəlib bizə dərs vermək nəymiş görsünlər. 

Yarpağın üstündə bir tırtıl, yarpağı yeyir tikə-tikə, yarpağı yemə murdar xain tırtıl.

Bir tarlaya iki kürkü cırıq keçəl kor kirpi dadanmış.Biri kürkü cırıq erkək keçəl kor kirpi digəri kürkü cırıq dişi keçəl kor kirpi. Kürkü cırıq kişi keçəl kor kirpinin kürkünü kürkü cırıq dişi keçəl kor kirpinin kürkünə; kürkü cırıq dişi keçəl kor kirpinin kürkünüdə kürkü cırıq erkək keçəl kor kirpinin kürkünə əlavə etmişlər.


Görəsən sarımsaqlasa1 dəmi saxlasaq samanı
Sarımsaqlamasaq da mi gəlir zamanı
Sarımsaqlamasaq da gəlirsə zamanı
Niyə sarımsaqlayalım o zaman samanı.

Adəm mədənə getmiş. Adəm mədəndə badam yemiş. 
Madam ki Adəm mədəndə badam yemiş, niyə bizə gətirməmiş. 

Alişlə Memiş məhkəməyə getmiş, məhkəmədə məhkəmələşmişlərmi məhkəmələşməmişlərmi? 

Bir bərbər bir bərbərə "Ey bərbər, gəl qardaş, biz birlikdə Bərbəristanda bir bərbər dükanı açaq." demiş. 

Bu şorbanı nanələşdirməlimi də yeməli, nanələşdirməməli də yeməli?

Dəyirmana girdi it, dəyirmançı vurdu kötək; həm kötək yeddi it, həm kəpək yeddi it.

Dörd dəryanın dərəsini dörd dərgahın dərbəndinə təhvil versələr, 
dörd dəryadan dörd dərd, dörd dərgahdan dörd nəhəng çıxar. 

El aləm al dana aldı, aladanalandı da biz bir ala dana alıb aladanalanamadıq. 

Göydən bir damla düşdü, şıp mənim alnıma, şıp anamın alnına, şıp mənim alnıma, şıp anamın alnına... 

İki keçəl kor kirpinin cırıq kürkünü dişi keçəl kor kirpinin cırıq kürkünə əlavə etmişlər. 

İt iti itələdi, bit iti itələdi, it biti itələdi. Bit getdi, it getdi. İtdi, bitdi, getdi. 

Qartal qalxar dal sallanar, dal sallanar qartal qalxar. 

Qırx küp, qırxının da qulpu qırıq küp.

Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördək, bizim damda var beş boz başlı beş boz ördək. Sizin damdakı beş boz başlı beş boz ördək; bizim damdakı beş boz başlı beş boz ördəyə: "Siz də bizim kimi beş boz başlı beş boz ördəksiniz." demiş. 

Bu qatığı sarımsaqlayıb saxlasaqmı, sarımsaqlamasaqdamısaxlasaq.

Нет комментариев

Добавить комментарий